Groep 3-4 NH
Dorine Brosky, Kady Sluijmers

Groep 3-4 Nieuwenhoorn

Welkom in groep 3/4! Hier vindt u alle belangrijke informatie over onze groep en waar wij mee werken.

Belangrijke informatie over groep 3:

Algemeen: - De lessen starten om 8.30 uur, vanaf 8:15 uur zijn de deuren open. Om 14.00 zijn de kinderen uit. De kinderen komen zelf naar binnen en gaan zelf weer naar buiten wanneer zij naar huis gaan.
- Wij maken gebruik van Parro. Via Parro kunt u uw kind ziek melden of u kunt bellen naar 0181-399444. Ook kunt u andere belangrijke zaken via Parro aan ons doorgeven. Wij zullen hiervoor met de ouders waarbij dat nog niet is gebeurd een kindgesprek aanmaken. Alles wat uw kind betreft communiceren wij hier. Beide leerkrachten zijn hierdoor van dezelfde informatie op de hoogte.
- De doelen van de vakgebieden hangen op het raam naast de deur. Hier kunt u zien waar wij op dat moment mee bezig zijn in de klas. Wij zullen deze ook via Parro verspreiden, totdat u de school weer in kunt. - Op woensdag is het ‘water- en fruitdag’.
- Op maandag en dinsdag hebben we gym. Wilt u zorgen voor gymkleding en gymschoenen.
- Verjaardagen vieren wij natuurlijk in de klas. U mag uw kind ’s ochtends een (voorverpakte, niet zelf ingepakte) traktatie meegeven.
- Uitnodigingen voor feestjes graag buiten de klas uitdelen.

Veilig leren lezen:
Dit is onze taal-/leesmethode. De methode bestaat uit 12 kernen (elke kern duurt 2/3 weken). Elke kern begint met een ankerverhaal die aansluit bij het thema van de kern. In de eerste 6 kernen leren de kinderen 34 structureerwoorden en de daarbij behorende letters. De kinderen leren dat de letters in verschillende letterfamilies thuis horen: korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers. Dit zien zij terug op het letterbord en in de letterdozen. Ook wordt er in deze methode geoefend met spelling. De kinderen kunnen dit doen met het letterbord of we oefenen in het schrift. Elke dag zijn wij bezig met lezen. Hiervoor gebruiken wij verschillende materialen: veilig en vlot, leesboekjes van de methode, biebboeken. Lezen is en blijft belangrijk. Het helpt uw kind om thuis ook samen te lezen. Ook voorlezen blijft heel belangrijk (dat is goed voor de woordenschat).
kern start: ik - kim - sim
kern 1: kip – aap – raak – rem - vis
kern 2: maan – pet – meet – been - boot      
kern 3: doos – doek – zee – ijs - haar
kern 4: wip – zon – zak – bus - jas kern
kern 5: jeuk – ziek – lijm – hout - vuur
kern 6: mug – saus – muis – duif – geit

Wereld in getallen:
Dit is onze rekenmethode. Deze methode bestaat uit 9 blokken. Elk blok duurt 4 weken en er wordt gewerkt aan 5 doelen. Vanaf blok 2 werken wij met een weektaak. Hier worden de doelen van het vorige blok geoefend.

Pennenstreken:
Dit is de schrijfmethode. Deze methode sluit aan bij de methode Veilig leren lezen. De letter die aangeboden wordt in de methode Veilig leren lezen, leren de kinderen ook meteen schrijven in schrijfletters. Letters en woorden worden nu nog los van elkaar geschreven. Halverwege het schooljaar leren de kinderen aan elkaar schrijven. Ook de cijfers komen aan bod. Bij elke letter en cijfer hoort ook een filmpje. Zo zien de kinderen hoe de letters en cijfers geschreven moeten worden.

Blink (Wereldoriëntatie):
Dit is onze methode voor wereldoriëntatie. Hier komen de verschillende domeinen aan bod.
- Geschiedenis: Mijn geschiedenis
- Aardrijkskunde: Op wereldreis
- Natuur en techniek: Beestjes in de buurt
Na de herfstvakantie zullen wij gaan starten met één van deze drie domeinen.

Wijzer door het verkeer:
Dit is de verkeersmethode. Hier starten we pas in januari mee. De methode wil voorbereiden op het zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Er wordt gewerkt met veiligheidsafspraken.

123Zing:
Dit is onze muziekmethode. We leren niet alleen leuke liedjes, maar ook heel veel over instrumenten en muzieksoorten. Take it easy: Dit is de methode voor Engels. Er zijn verschillende thema’s in deze methode, zoals de seizoenen, familie en school.

Taakbord/taakbrief:
Wij werken nu met het taakbord. Hierop plannen de kinderen hun weektaken. Na de kerstvakantie gaat er gewerkt worden met een taakbrief.

Bieb op school:
Op bijna alle schooldagen kunnen de kinderen boeken lenen. Een voor in de klas en een voor op school.


Belangrijke informatie over groep 4:  

Algemeen:
- De lessen starten om 8.30 uur, vanaf 8:15 uur zijn de deuren open. Om 14.00 zijn de kinderen uit. De kinderen komen zelf naar binnen en gaan zelf weer naar buiten wanneer zij naar huis gaan.
- Wij maken gebruik van Parro. Via Parro kunt u uw kind ziek melden of u kunt bellen naar 0181-399444. Ook kunt u andere belangrijke zaken via Parro aan ons doorgeven. Wij zullen hiervoor met de ouders waarbij dat nog niet is gebeurd een kindgesprek aanmaken. Alles wat uw kind betreft communiceren wij hier. Beide leerkrachten zijn hierdoor van dezelfde informatie op de hoogte.
- De doelen van de vakgebieden hangen op het raam naast de deur. Hier kunt u zien waar wij op dat moment mee bezig zijn in de klas. Wij zullen deze ook via Parro verspreiden, totdat u de school weer in kunt. - Op woensdag is het ‘water- en fruitdag’.
- Op maandag en dinsdag hebben we gym. Wilt u zorgen voor gymkleding en gymschoenen.
- Verjaardagen vieren wij natuurlijk in de klas. U mag uw kind ’s ochtends een (voorverpakte, niet zelf ingepakte) traktatie meegeven.
- Uitnodigingen voor feestjes graag buiten de klas uitdelen.

Taal actief:
Dit is onze taal en spelling methode. Deze methode bestaat uit 8 thema’s. Elk thema begint met een verhaal. Het taalprogramma van taalactief onderscheidt vier leerstofdomeinen: Woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren & schrijven. Voor spelling en woordenschat zullen de kinderen elk thema de woorden mee naar huis krijgen. Deze kunnen zij dan thuis ook oefenen.

Wereld in getallen:
Dit is onze rekenmethode. Deze methode bestaat uit 9 blokken. Elk blok duurt 4 weken en er wordt gewerkt aan 5 doelen. De kinderen werken ook met een weektaak. Hier worden de doelen van het vorige blok geoefend.

Pennenstreken:
Dit is de schrijfmethode. Dit jaar gaan de kinderen verder met het verbonden schrift. En leren de kinderen alle hoofdletters.

Blink (Wereldoriëntatie):
Dit is onze methode voor wereldoriëntatie. Hier komen de verschillende domeinen aan bod.
- Geschiedenis: Mijn geschiedenis
- Aardrijkskunde: Op wereldreis
- Natuur en techniek: Beestjes in de buurt Na de herfstvakantie zullen wij ga starten met één van deze drie domeinen.

Wijzer door het verkeer:
Dit is de verkeersmethode. Hier starten we pas in januari mee. De methode wil voorbereiden op het zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Er wordt gewerkt met veiligheidsafspraken.

123Zing:
Dit is onze muziekmethode. We leren niet alleen leuke liedjes, maar ook heel veel over instrumenten en verschillende muzieksoorten.

Take it easy:
Dit is de methode voor Engels. Er zijn verschillende thema’s in deze methode, zoals de seizoenen, familie en school.

Taakbrief:
Wij werken met de taakbrief voor het plannen van het werk. De kinderen krijgen elke week een nieuwe taakbrief. Op deze taakbrief staat per dag beschreven wat we gaan doen. Ook staan hier weektaken op waar de kinderen de hele week aan kunnen werken, deze weektaken mogen de kinderen zelf inplannen, maar het moet op vrijdag wel af zijn.

Bieb op school:
Op verschillende dagen kunnen de kinderen boeken lenen. Een voor in de klas en een voor op school.