Groep 1-2 b BH
Rosemarijn Assenberg, Ingeborg van de Velde

 

Welkom op onze school en in onze klas! Hier lees je allerlei handige informatie over het komende schooljaar!


Start
De deur van het lokaal gaat om 8:15 uur open. Wij vragen u om de kinderen pas de klas binnen te laten gaan als de leerkracht aanwezig is. Om 8:30 uur starten wij met ons programma, we beginnen graag op tijd.
 Kapstok
Alle kinderen doen hun jas in een luizenzak; voor een set met luizenzak en t-shirt betaalt u € 8,50,-. Het eten en drinken voor de pauze zit in een tas. Deze tas hangt aan de kapstok.
Ook mag er een tas met gymkleding mee. Deze tas graag in de luizenzak stoppen. De tas met gymkleding gaat met iedere vakantie mee naar huis, zodat het lekker even gewassen kan worden (of eerder indien nodig).
Wij zouden het fijn vinden als alle kleuters tevens een plastic tas met verschoonkleding (een schone broek en onderbroek) in hun luizenzak hebben zitten. Dit voor eventuele ongelukjes. Natuurlijk kan het gebeuren dat ze eens te laat zijn met plassen. Het is dan fijn om je eigen kleding aan te kunnen.
Graag op alle spullen de naam van uw kind zetten. Dit scheelt een hoop 'zoekwerk'. Wij zijn ook altijd erg blij met plastic tasjes!
Kring
In de klas beginnen we vaak met een kring. Hier worden ook vaste dingen besproken. We bespreken welke dag het is, hoeveel dagen we nog voor de weektaak hebben, praten over allerlei dingen en belevenissen enz. Verder behandelen we hier allerlei activiteiten die diverse ontwikkelingslijnen beslaan. Ook bespreken we het dagritme, zodat de kinderen weten wat er die dag op het programma staat.

 


Pauze
In de pauze, rond 10 uur, eten en drinken we iets. Zou u willen proberen dit zo gezond mogelijk te houden? We zien graag groente en fruit. Uiteraard mag een koekje worden gegeten (Sultana’s of Liga’s), maar niet de koeken uit het "koffiekoekenschap’’ (met veel chocola, suiker enz.). Snoep mag niet worden meegebracht als pauzehap.
Op woensdag  is het ‘water-en-fruitdag’.

Beweging
Tijdens het buitenspelen maken wij gebruik van allerlei materiaal, zoals steppen, fietsen, maar ook in de zandbak wordt gespeeld, gebouwd en gesjouwd! Ook gaan we naar de gymzaal. Daar doen we spelletjes, klimmen en klauteren we en leren we huppelen, springen, hinkelen, bal vangen, gooien, mikken, stuiten enz. Met mooi (voornamelijk droog) weer zullen wij buiten zijn. Tijdens het buitenspelen komen de voorgenoemde ontwikkelingen aan bod. Zo zal buiten ook het spel gestimuleerd worden.
Wij vragen u te zorgen voor een tas met gympen (liefst met klittenband en geen 'balletschoentjes'), een korte broek, t-shirt of een gympakje.

Overblijven
Als uw kind overblijft of naar de BSO gaat, mag hij/zij zelf een kruisje of zijn/haar naam zetten op de lijst bij de deur, dan onthouden ze beter of ze die dag overblijven. Het is de bedoeling dat de kinderen dit zelf doen!
U kunt het eten en drinken voor het overblijven in de krat in de hal doen. Deze krat wordt in de koelkast gezet.

Ophalen/ het plein
Als u uw kind komt halen, vragen wij u het plein pas te betreden als wij met de groep naar binnen zijn en tevens niet direct voor het raam te wachten. De kinderen hebben dan niet meer de volle aandacht voor hetgeen er in de klas gebeurt.
Als de kinderen naar huis gaan, staan wij met de gehele groep bij het raam van de klas. Zij mogen pas gaan, als wij hebben gezien wie hen op komt halen. Kinderen geven graag eerst de tas en spullen af, maar wij zien graag dat ze direct bij het raam gaan staan, zodat wij in de drukte op het plein het overzicht zo goed mogelijk kunnen bewaren. De kinderen die naar de BSO gaan worden binnen opgewacht. De kinderen die naar de TSO gaan, worden uit de klas gehaald.

Schatkist
Wij werken met de methode Schatkist. Hier worden lessen uit gegeven en gebruiken we de doelen als leidraad, gedurende een thema.

Dalton
Het kiezen van een taak doen we op een speciaal bord, waarop de activiteiten staan die gekozen kunnen worden. Op het bord staan ook de weektaken aangegeven (de eerste twee kaartjes). Deze taken moeten zij in deze week uitvoeren. Zij kiezen dit zelf, maar worden hier wel in gestuurd als dit nodig is. De kinderen plaatsen een dop, in de kleur van de dag, bij hun naam, onder de activiteit die ze willen gaan doen. In de ochtend wordt er gekozen uit de rode kaartjes, in de middag ook uit de blauwe. De blauwe kaartjes bevatten veelal activiteiten die veel ruimte behoeven. De taken van de rode kaartjes worden in opdracht uitgevoerd.
In de loop van het (tweede) kleuterjaar gaan de kinderen ook leren ‘plannen’. ‘Wanneer wil ik welke taak doen?’ Zij plaatsen de kleur van die dag in het bord en moeten deze taak dan ook op die dag doen. Dit doen wij geleidelijk.
Ook hebben de kinderen een maatje; daarmee staan ze in de rij, maar doen ze ook taken, helpen elkaar waar nodig en zijn samen 'hulpjes' van de juf. Na ongeveer zes weken wisselen we van maatjes en taak (om en nabij iedere vakantie).
Samenwerken staat hoog in het vaandel evenals zelfstandigheid. Kinderen krijgen met elkaar een hoop gedaan en kunnen elkaar helpen waar nodig.
Ook het zelfstandig maken van een taak wordt gestimuleerd.
De kinderen kiezen eens in de zes weken een taak, zoals de kast opruimen, vegen, speelgoed opruimen enz. Die taken doen we dagelijks. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor dit onderdeel.
We werken bij de kleuters aan de hand van thema's. Hier doen wij allerlei verschillende werkjes over en behandelen we allerlei aspecten van dit thema in de kring!
 

Praktische zaken:

Hulpouders

Ieder schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u dit bij de  leerkracht melden. Zo hebben wij een goed overzicht wie wij wanneer kunnen vragen. Wij zijn altijd erg blij met de hulp die we krijgen! Denk aan spellen, uitjes als het Kunstgebouw, ‘luizenpluizen’ hulp bij feesten etc.
Bent u nieuwsgierig hoe het er in de klas aan toe gaat, dan ben u ook van harte welkom om eens een ochtend mee te draaien! Overleg dit van te voren even met de leerkracht.Afmelden
Als uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven in de app ‘Parro’.  U kunt d.m.v. een bericht de leerkracht(en) van uw kind(eren) op de hoogte brengen van geplande activiteiten zoals de tandarts of wanneer uw kind(eren) verhinderd is/zijn. De leerkracht kan dan zien of een leerling is ziekgemeld.
In Parro worden ook de oudergesprekken gepland en kunt u de agenda van de klas bekijken.
Verlof (buiten de vakantie om op vakantie, lang weekend weg enz.) moet altijd met een speciaal formulier worden aangevraagd, dit formulier is te downloaden via de schoolsite. Doe dit minimaal twee maanden van tevoren!
 
Verjaardag
Verjaardagen vieren we vanaf 5 jaar. Wij vragen u aan ons door te geven wanneer de verjaardag in de klas gevierd wordt. We vieren de verjaardag meestal tussen 10:00 en 10:30 uur, maar dit kan in overleg ook op een andere tijd. Jullie zijn van harte welkom om de verjaardag in de klas mee te vieren!
Traktaties mogen in de klas opgegeten worden. Wij vragen u dan ook om bij de leerkracht duidelijk aan te geven of uw kind ergens allergisch voor is.     
Logopedie
Logopedie is bij ons in het gebouw. De logopedist haalt de kinderen, die bij haar zijn aangemeld, uit de klas voor een consult. Ook komt zij, op aanvraag van de leerkracht, kinderen observeren. De eerste afspraken zijn mogelijk in de praktijk.

Privacy
Mocht u als (hulp)ouder een foto maken van kinderen bij ons in de klas, willen wij u vragen deze niet te delen op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan foto's tijdens het vieren van een verjaardag, schoolreis, uitjes etc. Wij willen de privacy van uw kind zo goed mogelijk waarborgen en voorkomen dat u uw kind op internet voorbij ziet komen, zonder uw toestemming.
We verzoeken u in Parro de gewenste privacy-voorkeuren aan te geven voor uw kind(eren), dan weten wij waar we wel en niet foto’s van uw kind(eren) mogen plaatsen.   

Website
Informatie kunt u vinden op onze website. Hier vindt u de jaarplanning, verlofbrieven, vakantieroosters etc.
 
 
Als u nog vragen heeft, kom dan gerust langs!
Lieke, Jeltina, Ingeborg, Anneke en Anniek