Groep 6 NH
Jeanine Kerstens, Ellen Arkenbout

Informatiebrief start schooljaar groep 6NH

 

 • Schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. De inloop is vanaf 8.15 uur. Na binnenkomst kunnen de kinderen hun spullen voor de eerste les klaarleggen en even aan een taak werken of lezen.
 • De kleine pauze is van 10.15 -10.30 uur. Wij streven naar een gezond tussendoortje. Elke woensdag is het water- en fruitdag. Liefst het water in een bidon.
 • De lunch is van 12.00 - 12.30 uur, waarvan we een kwartier buiten spelen.
 • Op maandag en donderdag gymmen wij. Gymkleding/ gymschoenen zijn verplicht.
 • 3x per jaar is er een zwemles op vrijdag om 8.30 uur. We vertrekken dan met de bus van school om 8.05 uur. Voor onze groep zijn dit de volgende data: 15 oktober, 21 januari en 10 juni. (Wie kan en wil er mee?)
 • De schoolvakken / methodes zijn ten opzichte van vorig jaar hetzelfde.
 • Naast de gebruikelijke methodetoetsen aan het einde van een thema of blok worden de volgende toetsen afgenomen:
 • o Cito M6 januari

           o Cito E6 juni

 • Contactmomenten:

          o Kennismakingsgesprek in september

          o Voortgangsgesprek in november

          o Rapportgesprek in februari

          o Indien nodig of op aanvraag een eindgesprek in juli
          Alle gesprekken worden met de kinderen en ouders samen gehouden.

 • Parro. Algemene en groepsinformatie wordt via Parro gedeeld. Absentiemeldingen en vragen graag ook via Parro.
 • Taakbrief. Dit schooljaar wordt er in alle groepen een nieuwe taakbrief geïntroduceerd. In groep 6 starten we hiermee in de tweede week. In de taakbrief wordt ruim aandacht geschonken aan reflectie, één van de aandachtspunten van dit schooljaar en een kernwaarde in het daltononderwijs. Over de andere kernwaarden en meer over Dalton is te lezen op de website onder Daltonwijzer voor ouders.
 • Laptops. Vanaf groep 6 gebruiken we de laptop bij rekenen, Blink (wereldoriëntatie) en extra oefenlessen van taal en spelling. We bieden een typcursus aan (Pica) die op school gegeven wordt.
 • Huiswerk. Aan het begin van een taalthema worden de woordenschatwoorden en spellingcategorieën mee naar huis gegeven om te oefenen voor de taaltoets/dictee.                                                                  De leerstof van Engels, Blink en verkeer is ook huiswerk.                                                                                    Waar nodig worden er extra oefenbladen van spelling, taal en rekenen mee naar huis gegeven.        Ook houdt elk kind minstens één spreekbeurt, die thuis wordt voorbereid.
 • Ateliers. In dit schooljaar hebben we twee keer een atelier. In oktober met als thema “Worden wat je wil”, wat ook het thema van de Kinderboekenweek is. Later in het jaar wordt nog een thema gekozen. Elk atelier werken twee of drie groepen van de locatie met elkaar aan het thema.
 • Wisselexpressie. Dit jaar werkt groep 6 wisselend met de groepen 7 en 8 samen tijdens de wisselexpressie.                                                                                                                                                        Op vrijdagmiddag komen er in het kader van een thema verschillende onderdelen op het gebied van tekenen, handvaardigheid, bakken en andere creatieve vakken in circuitvorm aan bod. Een thema duurt meestal zes weken.                                                                                                                                                       
Bij deze informatie vindt u een aantal foto’s. De onderwerpen van de foto’s kunnen aanleiding zijn voor een gesprek met zoon/dochter over het reilen en zeilen in de klas. De laatste jaren was het de bedoeling, dat de kinderen op de informatieavonden hun ouders een rondleiding gaven. Door de omstandigheden kan dit nu niet, dus hebben we deze manier als vervanging. Zijn er vragen, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten
Jeanine     en     Ellen
ma t/m wo        do en vrij