Groep 8A NH
Rik Looij

Welkom op onze school en in onze klas! Hier lees je allerlei handige informatie over het komende schooljaar!

 
Naar school en van school 
Als u uw kind komt brengen of halen, vragen wij u buiten de hekken van de school afscheid te nemen of te wachten tot de school uit is. Uiteraard mag u voor vragen aan de leerkrachten de school in. Kinderen die zelf op de fiets komen hebben zetten hun fiets in het fietsenhok achter op het schoolplein. 
De kinderen die naar de BSO gaan worden binnen opgewacht. 
De deur van de school gaat om 08:15 uur open. Wij vragen u om de kinderen pas de school binnen te laten gaan als de bel is gegaan. Om 08:30 uur starten wij met ons programma, we beginnen graag op tijd. 
 
Kapstok 
Alle kinderen doen hun jas in een luizenzak. Voor een set met luizenzak en t-shirt betaalt u € 8,50. Ook mag er een tas met gymkleding mee. Deze tas graag onder in de bak plaatsen. De tas met gymkleding gaat iedere week mee naar huis, zodat het lekker even gewassen kan worden. 

Pauzes 
In de pauze van 10:15 uur eten en drinken we iets. Wij bespreken het belang van gezonde tussendoortjes en drankjes en willen u vragen hier rekening mee te houden. Uiteraard mag een koekje worden gegeten (Sultana’s of Liga’s), maar niet de koeken uit het "koffiekoekenschap’’ (met veel chocola, suiker enz.). Snoep/chips en koolzuurhoudende dranken mogen niet worden meegebracht als pauzehap.
Op woensdag is het ‘water-en-fruitdag’.  Om 12:15 eten wij gezamenlijk onze meegebrachte lunch op in de klas.  

Beweging 
Tijdens de pauze spelen de kinderen met goed weer buiten. In de groep hebben wij een bak vol met ballen en andere materialen. De groep is hier zelf verantwoordelijk voor. Zelf meegebrachte materialen mogen na goedkeuring van de leerkracht worden gebruikt, maar de school is er niet verantwoordelijk voor. 
Op maandag- en donderdagochtend gymmen wij. Gymkleding en gymschoeisel zijn verplicht. Drie keer per jaar is er een zwemles. Data staan in de agenda op Parro. 
 
Hulpouders 
Ieder schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders. Wanneer wij hulp nodig hebben, doen wij een oproep via Parro. U kunt zich dan opgeven voor activiteiten, zoals: knutselmiddagen, luizenpluizen, hulp bij feesten en uitjes zoals: zwemmen, VO-scholen bezoeken, het Kunstgebouw, etc. Wij zijn altijd erg blij met de hulp die we krijgen! 

 
Afmelden 
Als uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven in de app Parro. U kunt door middel van een bericht de leerkracht(en) van uw kind(eren) op de hoogte brengen van geplande activiteiten, zoals de tandarts of wanneer uw kind(eren) verhinderd is/zijn. De leerkracht kan dan zien of een leerling is ziekgemeld. 
In Parro worden ook de oudergesprekken / rapportgesprekken gepland en kunt u de agenda van de klas bekijken. 
Verlof (buiten de vakantie om op vakantie, lang weekend weg enz.) moet altijd met een speciaal formulier worden aangevraagd. Dit formulier is te downloaden via de schoolsite. Doe dit minimaal twee maanden van tevoren! 

Verjaardag 
Verjaardagen worden voor de pauze in de klas gevierd. Traktaties worden in de klas genuttigd. Voor allergieën, kunt u zich tot de leerkracht wenden. Uitnodigingen mogen niet op school uitgedeeld worden.
 
Privacy 
Mocht u als (hulp)ouder een foto maken van kinderen bij ons in de klas, willen wij u vragen deze niet te delen op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan foto's tijdens de Kerstviering, schoolreis, uitjes etc. Wij willen de privacy van uw kind zo goed mogelijk waarborgen en voorkomen dat u uw kind op internet voorbij ziet komen, zonder uw toestemming. 

Huiswerk 
Wij werken in blokken of thema’s van 3 tot 4 weken en daarna wordt het aangeleerde getoetst. Vanaf de eerste week ligt al het oefen- en leerwerk klaar in de klas. Daarnaast geven wij wekelijks opdrachten mee die de kinderen thuis moeten maken, zodat zij enigszins voorbereid worden op het voortgezet onderwijs. Elke leerling bereidt ook een spreekbeurt en boekbespreking voor. Huiswerk komt in de agenda te staan. 

 
Toetsen 
In groep 8 worden naast de methodetoetsen ook de M8-CITO en de Eind-CITO afgenomen. De NIO (IQ onderzoek) is vanaf dit jaar afgeschaft. Op initiatief van de school kan wel een NIO aangevraagd worden om een nog beter schooladvies te kunnen geven. Voor het afnemen van de NIO wordt u geïnformeerd en zult u een toestemmingsverklaring moeten ondertekenen. De NIO afname vindt op school plaats.
 
Oudergesprekken 
September: kennismakingsgesprekken 
November: voortgangsgesprekken 
Februari: adviesgesprekken 
 

Procedure aanmelding voortgezet onderwijs  
Na de M8 Cito (in januari/februari) worden u en uw kind uitgenodigd voor een adviesgesprek. Voor het gesprek ontvangt u een onderwijskundig rapport (OKR) waarin de leerkracht het schooladvies uitbrengt en dit onderbouwt met gegevens (methode- en CITO-toetsen) en onze zienswijze. Deze zienswijze is gebaseerd op: pre-advies groep 7, werkhouding en gedrag in de klas, huiswerkattitude en motivatie.  
Dit OKR dient u kritisch te bekijken en mee te nemen naar het gesprek, zodat eventuele wijzigingen nog doorgevoerd kunnen worden. Tijdens het gesprek ronden wij deze procedure af door middel van het ondertekenen van het OKR en regelen wij de inschrijving op de school naar keuze. Mocht de Eind-CITO in april reden geven om het advies te heroverwegen, dan nemen wij contact met u op. 

 
Website 
Algemene informatie kunt u vinden op onze website. Hier vindt u de jaarplanning, verlofbrieven, vakantieroosters etc.  


Activiteiten specifiek groep 8 
Bezoeken Voortgezet onderwijs: de komende maanden bezoeken wij met de klas een aantal scholen, zoals Jacob van Liesveldt, Helinium, Bahûrim. Data volgen nog. Tevens zijn er open dagen waar u zelf met uw kind naartoe kan. Deze data zullen wij op Parro vermelden.  
Kamp: maandag 4 april t/m woensdag 6 april. Donderdag 7 april zijn de kinderen vrij om uit te slapen. Nadere informatie over het kamp volgt. 
Eindmusical: na de meivakantie gaan wij ons bezighouden met het afscheid. Nadere informatie volgt.