Groep 7 NH
Astrid van Schie

Informatiebrief start schooljaar groep 7

Tot de Kerstvakantie is er een continurooster. Van maandag t/m vrijdag starten de lessen om 8.30 uur en deze eindigen om 14.00 uur. Inloop is vanaf 8.15 uur. Over het rooster vanaf januari wordt u bijtijds geïnformeerd.  

De kleine pauze is van 10.15 -10.30 uur. Wij streven naar een gezond tussendoortje. Elke woensdag is het water- en fruitdag. Liefst het water in een bidon meegeven i.v.m. het milieu. 

De lunch is van  12.00 - 12.30 uur, waarvan we een kwartier buiten spelen. 

Op maandag en donderdag gymmen wij. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.  

3x per jaar is er een zwemles op vrijdagochtend om 8.30 uur. Wij vertrekken dan op de fiets van school om 8.05 uur. Wanneer u via Parro toestemming geeft voor het zelfstandig fietsen naar het zwembad, dan mag uw zoon/dochter meteen daar naartoe op de fiets en dan hoeft hij/zij niet eerst naar school te komen. Wij gaan op de volgende data: 20 november, 19 maart en 9 juli (Wie kan en wil er mee? Per keer zijn er 2 ouders nodig) 

De schoolvakken / methodes zijn ten opzichte van vorig jaar hetzelfde, behalve voor begrijpend lezen. Groep 7 en 8 werken met Leeslink. Per week is er 1 les in de klas en 1 les die de kinderen als huiswerk maken. Dit moet elke dinsdag weer mee terug naar school. 

Naast de gebruikelijke methodetoetsen aan het einde van een thema of blok worden de volgende niet-methodegebonden toetsen afgenomen: 

Cito E6 begin september  

Cito M7 januari 

Schriftelijk verkeersexamen in april (hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd) 

Cito E7 juni 

Contactmomenten:  

Startgesprek in september wanneer er bijzonderheden zijn n.a.v. de cito E6 

Voortgangsgesprek in november 

Rapportgesprek in februari 

Indien nodig of op aanvraag een eindgesprek in juli 

Alle gesprekken worden met de kinderen en ouders samen gevoerd. 

Parro: Algemene en groepsinformatie wordt via Parro gedeeld. Absentiemeldingen en vragen graag ook via Parro communiceren.  

Taakbrief: Dit schooljaar wordt er in alle groepen een nieuwe taakbrief geïntroduceerd. In de taakbrief wordt ruim aandacht geschonken aan reflectie, één van de aandachtspunten van dit schooljaar en een kernwaarde in het daltononderwijs. Over de andere kernwaarden en meer over Dalton is te lezen op de website onder ‘Daltonwijzer voor ouders’. 

Laptops: We gebruiken de laptop bij rekenen en Blink (wereldoriëntatie). 

Huiswerk: Aan het begin van een thema van taal, spelling, Engels en Blink worden oefenbladen mee naar huis gegeven, zodat de kinderen goed kunnen oefenen en leren voor de toets. Waar nodig worden er extra oefenbladen van spelling, taal en rekenen mee naar huis gegeven. Tot slot maken ze 1 les van Leeslink thuis. Deze bespreken we op dinsdag na. 

Ateliers: In dit schooljaar hebben we drie keer een atelier. In oktober met als thema  

‘EN Toen…’, wat ook het thema van de Kinderboekenweek is,  in maart gaat het over ‘En Nu…’ en in juni is het onderwerp ‘En Later…’. Elk atelier werken twee of drie groepen van de locatie met elkaar aan het thema. 

Wisselexpressie: Dit jaar werken groep 6 en groep 7 samen tijdens de wisselexpressie. Op vrijdagmiddag komen er in het kader van een thema verschillende onderdelen op het gebied van tekenen, handvaardigheid, bakken en andere creatieve vakken in circuitvorm aan bod. Een thema duurt meestal zes weken. 

Bij deze informatie vindt u een aantal foto’s. De kinderen leggen aan de hand van de foto’s de belangrijkste dingen over het reilen en zeilen in de klas uit. 
De laatste jaren was het de bedoeling dat de kinderen op de informatieavonden hun ouders een rondleiding gaven. Door de omstandigheden kan dit nu niet, dus hebben we deze manier als vervanging gekozen. Zijn er vragen, dan hoor ik dit graag. 

    

         

  

 

Wij maken er met elkaar een TOP jaar van in groep 7!!