Groep 6 NH
Jeanine Kerstens, Ellen Arkenbout

Informatie groep 6 

 • Tot maart is er een continurooster. Van maandag t/m vrijdag starten de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. Inloop is vanaf 8.15 uur. Over het rooster vanaf januari wordt u bijtijds geïnformeerd.  

 • De kleine pauze is van 10.15 -10.30 uur. Wij streven naar een gezond tussendoortje. 
  Elke woensdag is het water- en fruitdag. Liefst het water in een bidon. 

 • De lunch is van  12.00 - 12.30 uur, waarvan we een kwartier buiten spelen. 

 • Op maandag en donderdag gymmen wij. Gymkleding/ gymschoenen zijn verplicht.  

 • 3x per jaar is er een zwemles op vrijdag-/dinsdagochtend om 8.30 uur. We vertrekken dan met de bus van school om 8.05 uur. Voor onze groep zijn dit de volgende data: 9 oktober, 16 februari en 30 april  

 • De schoolvakken / methodes zijn ten opzichte van vorig jaar hetzelfde. 

  Naast de gebruikelijke methodetoetsen aan het einde van een thema of blok worden de volgende toetsen afgenomen: 

 • Cito E5 begin september  

 • Cito M6 januari 
 • Cito E6 juni 
Contactmomenten:  
 • Kennismakingsgesprek in september 

 • Voortgangsgesprek in november 

 • Rapportgesprek in februari 

Indien nodig of op aanvraag  een eindgesprek in juli Alle gesprekken worden met de kinderen en ouders samen gehouden. 

Parro. Algemene en groepsinformatie wordt via Parro gedeeld. Absentiemeldingen en vragen graag ook via Parro.  

Taakbrief. Dit schooljaar wordt er in alle groepen een nieuwe taakbrief geïntroduceerd.  

In groep 6 starten we hiermee na de Gouden weken (kennismakingsweken) en Cito E5. 

In de taakbrief wordt ruim aandacht geschonken aan reflectie, één van de aandachtspunten van dit schooljaar en een kernwaarde in het daltononderwijs. Over de andere kernwaarden en meer over Dalton is te lezen op de website onder Daltonwijzer voor ouders. 

 Laptops. Vanaf groep 6 gebruiken we de laptop bij rekenen en Blink (wereldoriëntatie). 

We bieden een typcursus aan (Pica) die op school gegeven wordt. 

 Huiswerk. Aan het begin van een taalthema worden de woordenschatwoorden en spellingcategorieën mee naar huis gegeven om te oefenen voor de taaltoets/dictee. 

De leerstof van Engels en Blink is ook huiswerk. 

Waar nodig worden er extra oefenbladen van spelling, taal en rekenen mee naar huis gegeven. 

Ateliers. In dit schooljaar hebben we drie keer een atelier. In oktober met als thema  

EN Toen…., wat ook het thema van de Kinderboekenweek is,  in maart gaat het over En Nu….. en in juni is het onderwerp En Later…. 
Elk atelier werken twee of drie groepen van de locatie met elkaar aan het thema. 

Wisselexpressie. Dit jaar werkt groep 6 met groep 7 samen tijdens de wisselexpressie.  

Op vrijdagmiddag komen er in het kader van een thema verschillende onderdelen op het gebied van tekenen, handvaardigheid, bakken en andere creatieve vakken in circuitvorm aan bod. Een thema duurt meestal zes weken.  
 
Juf Jeanine (ma t/m do) en juf Ellen (vr)