Groep 8A NH
Rik Looij

Welkom op onze school en in onze klas! Hier lees je allerlei handige informatie over het komende schooljaar!


Naar school en van school
Als u uw kind komt brengen of halen, vragen wij u buiten de hekken van de school afscheid te nemen of te wachten tot de school uit is. Uiteraard mag u voor vragen aan de leerkrachten de school in. Kinderen die zelf op de fiets komen hebben zetten hun fiets in het fietsenhok acher op het schoolplein.
De kinderen die naar de BSO gaan worden binnen opgewacht.
De deur van de school gaat om 8:15 uur open. Wij vragen u om de kinderen pas de school binnen te laten gaan als de bel is gegaan. Om 8:30 uur starten wij met ons programma, we beginnen graag op tijd.

Kapstok
Alle kinderen doen hun jas in een luizenzak; voor een set met luizenzak en t-shirt betaalt u € 8,50 . Ook mag er een tas met gymkleding mee. Deze tas graag onder in de bak plaatsen. De tas met gymkleding gaat met iedere week mee naar huis, zodat het lekker even gewassen kan worden (of eerder indien nodig).                                                                                                   
                                  
Pauze
Na de pauze van 10.15 uur, eten en drinken we iets. Zou u willen proberen dit zo gezond mogelijk te houden? We zien graag groente en fruit. Uiteraard mag een koekje worden gegeten (Sultana’s of Liga’s), maar niet de koeken uit het "koffiekoekenschap’’ (met veel chocola, suiker enz.). Snoep en koolzuurhoudende dranken mogen niet worden meegebracht als pauzehap. 
Op woensdag  is het ‘water-en-fruitdag’.
                                                                              

Beweging
Tijdens de pauze kunnen de kinderen met goed weer buitenspelen. In de groep hebben wij een bak vol met ballen en andere materialen. De groep is hier zelf verantwoordelijk voor. Zelf meegebrachte materialen mogen na goedkeuring van de leerkracht, maar de school kan niet verantwoordelijk worden gesteld.
Op dinsdagmiddag en donderdagochtend gymmen wij.  Gymkleding en gymschoeisel zijn verplicht. 3 Maal per jaar is er een zwemles.
 

Overblijven
U kunt uw kind aanmelden bij de Kinderkoepel. De kinderen kunnen het eten en drinken voor het overblijven de koelkast van de opvang zetten.

Hulpouders
Ieder schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u dit bij de  leerkracht melden. Zo hebben wij een goed overzicht wie wij wanneer kunnen vragen. Wij zijn altijd erg blij met de hulp die we krijgen! Denk aan knutselmiddagen, uitjes als het Kunstgebouw, ‘luizenpluizen’ hulp bij feesten etc.
Bent u nieuwsgierig hoe het er in de klas aan toe gaat, dan ben u ook van harte welkom om eens een ochtend te komen kijken! Overleg dit van te voren even met de leerkracht.

Afmelden
Als uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven in de app ‘Parro’.  U kunt d.m.v. een bericht de leerkracht(en) van uw kind(eren) op de hoogte brengen van geplande activiteiten zoals de tandarts of wanneer uw kind(eren) verhinderd is/zijn. De leerkracht kan dan zien of een leerling is ziekgemeld.
In Parro worden ook de oudergesprekken / rapportgesprekken gepland en kunt u de agenda van de klas bekijken.
Verlof (buiten de vakantie om op vakantie, lang weekend weg enz.) moet altijd met een speciaal formulier worden aangevraagd, dit formulier is te downloaden via de schoolsite. Doe dit minimaal twee maanden van tevoren!
 
Verjaardag
Verjaardagen worden voor de pauze in de klas gevierd. Traktaties worden in de klas genuttigd. Voor allergieën, kunt u zich tot de leerkracht wenden. Uitnodigingen mogen niet op school uitgedeeld worden.      

Privacy
Mocht u als (hulp)ouder een foto maken van kinderen bij ons in de klas, willen wij u vragen deze niet te delen op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan foto's tijdens de Kerstviering, schoolreis, uitjes etc. Wij willen de privacy van uw kind zo goed mogelijk waarborgen en voorkomen dat u uw kind op internet voorbij ziet komen, zonder uw toestemming.
We verzoeken u in Parro de gewenste privacy-voorkeuren aan te geven voor uw kind(eren), dan weten wij waar we wel en niet foto’s van uw kind(eren) mogen plaatsen.   
 
Toetsen
In groep 8 worden naast de methodetoetsen ook de NIO/ Npvj, m8 CITO en de eind CITO afgenomen. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover meer informatie.

Website
Informatie kunt u vinden op onze website. Hier vindt u de jaarplanning, verlofbrieven, vakantieroosters etc.
 
 
Als u nog vragen heeft, bel of mail gerust.
Met vriendelijke groet,
Ellen Arkenbout en Rik Looij