Introductie: de schoolmaatschappelijk werker
 
 
 Mijn naam is Willem Stuve. Het Palet is voor mij als schoolmaatschappelijk werker al een aantal jaren vertrouwd terrein. Ik werk met plezier op deze school. Elke maandag kunt u mij - afwisselend op één van de drie locaties - aantreffen. De bedoeling van maatschappelijk werk op school is om de opstap naar een vorm van hulpverlening voor ouders en kinderen zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Opvoeden is heel erg leuk, maar kan soms ook lastig zijn. Je wilt als ouders het beste voor je kind, maar er kan van alles in het leven van een kind en ouders gebeuren. Iedereen probeert hier natuurlijk zelf eerst een oplossing voor te vinden. Daarnaast kan de vertrouwde juf of meester van uw kind natuurlijk met u meedenken. Maar soms lukt het niet om een oplossing te bedenken. Of is het probleem groter geworden. Of moet er gezocht worden buiten school. Dan kan het prettig zijn om het gesprek met de maatschappelijk werker aan te gaan. Mijn hulp is er op gericht om u te helpen uw kind te helpen. Maar u kunt mij ook vragen om advies, of om wegwijs in de wirwar van instanties gemaakt te worden. Of u mij als klankbord gebruiken.
Zomaar wat vragen waarmee ouders mij benaderen: mijn kind wordt gepest, wat kan ik er aan doen? Mijn kind is onzeker. Mijn kind komt vaak in ruzies terecht. Wij gaan scheiden: waar moet ik op letten? Oma is overleden, en mijn kind trekt zich dat erg aan. Wat is normaal gedrag bij een kind?
Ik kan met uw kind praten, maar nog liever help ik u om uw kind te helpen. Dan kunt u weer verder! Meestal zijn een paar gesprekken voldoende. Mocht dit niet zo zijn, kan ik u verwijzen naar andere instanties.
Zoals gezegd: ik ben er altijd op maandag. Bent u niet in de gelegenheid om dan een afspraak te maken, dan is er ook de mogelijkheid om op een ander tijdstip af te spreken. Daarnaast kunt u de afspraak ook op één van de andere locaties plaats laten vinden. Leerkrachten en ouders kunnen mij bereiken via Careyn Contact (tel. 088-1239988) of per email w.stuve@careyn.nl 
 
Maandagmorgen van 8-10.00 uur - locatie Ravense hoek
Maandagmiddag van 12-14.30 uur - locatie Nieuwenhoorn
Maandagmiddag van 13.30-15.30 uur - locatie Bonsen hoek