Pilot muziekinstrumenten in de klas!


Op 16 oktober 2019 tekende Hellevoetsluis, als eerste gemeente in Zuid-Holland, het MuziekAkkoord Hellevoetsluis. Hiermee beloofden de betrokken organisaties, waaronder ook de schoolbesturen, om zich in te zetten voor structureel muziekonderwijs op alle 13 basisscholen van de gemeente.

Dit akkoord geeft de mogelijkheid aan scholen om betaalbare activiteiten te organiseren op basis van een financieringsmatch van 1/3 gemeente, 1/3 muziekmatch en 1/3 de school.

Doel Obs Het Palet:


Elke leerling krijgt de kans om 1x op de basisschool met een instrument in aanraking te komen.


Dit project wordt dit schooljaar verlengd.