Pilot muziekinstrumenten in de klas!


Op 16 oktober tekende Hellevoetsluis, als eerste gemeente in Zuid-Holland, het MuziekAkkoord Hellevoetsluis. Hiermee beloofden de betrokken organisaties, waaronder ook de schoolbesturen, om zich in te zetten voor structureel muziekonderwijs op alle 13 basisscholen van de gemeente.

Dit akkoord geeft de mogelijkheid aan scholen om betaalbare activiteiten te organiseren op basis van een financieringsmatch van 1/3 gemeente, 1/3 muziekmatch en 1/3 de school.

Doel Obs Het Palet:


Elke leerling krijgt de kans om 1x op de basisschool met een instrument in aanraking te komen.


We gaan tot de zomervakantie een pilot met muziekinstrumenten starten op de Bonsen Hoek in de groepen 5 en 6.

Vanaf 6 maart klinken er elke vrijdagochtend ukelele en jambe geluiden door de school. Wij zijn er trots op dat de lessen professioneel worden verzorgd door muziekdocente Evelijn Makkus en drummer Richard Heijerman.

Aan het eind van de pilot komt er een evaluatie met alle betrokkenen. het is de bedoeling dat alle kinderen op alle locaties deze muzikale kans krijgen.