Interne begeleiders

Wij werken met één intern begeleider:
Mia Valk is de intern begeleider van alle groepen 1 t/m 8.
Aanwezigheid IB-ers:

Wij wisselen veel van locatie. Wanneer u een vraag heeft of een afspraak wilt maken verzoeken wij u dit per mail te doen.
Mia Valkmia.valk@edumarevpr.nl


Taken van de intern begeleider:

Wij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg.
Wij coördineren de leerlingenzorg.
Wij zoeken naar passende onderwijsmogelijkheden voor onze leerlingen.
Wij maken onderdeel uit van het managementteam. Daarin adviseren wij de directie bij het ontwikkelen van onderwijs en zorgbeleid.
Wij houden groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten.
Wij komen regelmatig in de groepen.
Wij hebben regelmatig overleg met de jeugdverpleegkundige en maatschappelijk werkster van onze school.
Wij zijn de voorzitter van het SOT(school ondersteuningsteam).
Wij organiseren een HIA (Handelingsgericht Integraal arrangeren) bij kinderen waarbij de onderwijsbehoeften specifiek zijn.
Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem om kinderen te volgen en toetsen te analyseren
Wij vragen onderzoeken aan en zijn bij de uitslaggesprekken.
Op verzoek van ouders en/of leerkrachten zijn wij bij gesprekken over kinderen.
Wij onderhouden contacten met externen (Lucertis, CED, CJG , E- vizier, logopedie, fysiotherapie enz.)


Hieronder vindt u links of informatie die nuttig kunnen zijn:

Klik hier voor de uitleg van de CITO-uitdraai die u aan het eind van het jaar bij het rapport krijgt.
Uitleg CITO-uitdraai