De jeugdverpleegkundige
 

De jeugdverpleegkundige bij ons op school is Ilona Groen in’t Woud.
Zij meet en weegt de kinderen uit groep 7.

Kinderen uit groep 7 worden gemeten en gewogen.

Kinderen die in groep 7 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen. Dit wordt gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals over- of ondergewicht, op te sporen. Een aantal weken van tevoren ontvangt u een aankondigingsbrief.

Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee waarin de resultaten van de metingen staan. Wanneer het nodig is nemen wij contact met u op voor een doorverwijzing.

  • Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige

De jeugdverpleegkundige, Ilona Groen in 't Woud, heeft elke maand een inloopspreekuur op de locatie den Bonsen Hoek. Hier kunnen ouders van alle locaties binnen lopen en eventueel een afspraak maken. 
Inloopspreek”uur” 

CJG Jeugdverpleegkundige Ilona Groen in ’t Woud.

Dinsdagochtenden van 8.00 tot 8.30 uur.
2 februari,
15 maart
12 april
10 mei
7 juni
5 juli

Met vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind kunt u altijd bij mij terecht. Bijvoorbeeld over groei, lichamelijke ontwikkeling, voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. Zo zie ik wel eens ouders met vragen over: mijn kind is tenger, groeit hij wel goed? Of: ik heb twijfels of mijn kind alles wel goed ziet, kan hier eens naar gekeken worden? Als jeugdverpleegkundige luister ik naar u en denk graag met u mee! Ook kan ik tips en adviezen geven en doe zo nodig een onderzoek of verwijzing naar de specialist. Gesprekken met mij zijn altijd vertrouwelijk!

U kunt voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie terecht op www.cjgvoorne.nl

 

  • Vragen.

Heeft u een vraag?
Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:
Ilona Groen in’t Woud
Telefoonnummer: 010 - 2010110
E-mail: i.groenintwoud@cjgvoorne.nl

 

Het opvoedbureau
 
Met vragen over gedrag, ontwikkeling en opvoeding kunt u terecht bij het opvoedbureau.
De pedagogisch adviseur geeft u informatie, voorlichting en praktische adviezen. Mocht dat nodig zijn, dan wordt er kortdurende begeleiding geboden. Bij gezinnen waarin langdurige begeleiding noodzakelijk is of waar sprake is van (ernstige) problematiek, worden ouders doorverwezen naar een gespecialiseerde (jeugd-)
hulpverleningsinstelling.
Tot het moment dat ze daar terecht kunnen, worden ze begeleid door het opvoedbureau.


Spreekuur

Iedereen die te maken heeft met de opvoeding van kinderen van 0 - 18 jaar, kan voor het spreekuur
telefonisch een afspraak maken: 0181-326539.

www.cjgvoorne.nl

Het spreekuur is in het gebouw van Centrum voor Jeugd en Gezin, op woensdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Uw pedagogisch adviseur is Machteld Lemmens. 
De kosten zijn gratis. De Opvoedadviseur heeft spreekuur op afspraak.
Er wordt geen dossier samengesteld.

Adresgegevens
Centrum voor Jeugd en Gezin.
de Vliet 2.
3224 HE  Hellevoetsluis.


 

MEE

Heeft u een beperking en loopt u hierdoor tegen problemen aan? Of heeft u het idee dat de ontwikkeling van uw kind achterblijft? MEE ondersteunt mensen met een beperking, bijvoorbeeld een verstandelijk of lichamelijke beperking, chronisch ziekte, een vorm van autisme, ontwikkelingsachterstand of niet aangeboren hersenletsel. 
Samen met u en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen, zodat u weer grip krijgt op uw toekomst. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.
 

  • Contact

Ons kantoor in Spijkenisse is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

MEE Zuid-Hollandse Eilanden
Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse

Telefoon: 0181 33 35 07
Email: servicebureau@meezhe.nl
website:
www.meeplus.nl