Kwadraad Maatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
 
Herken je dit?
Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp gebruiken bij het opvoeden?
 
Wat houdt de hulp in?
Je krijgt ondersteuning van de Maatschappelijk Werker van school, die samen met de intern begeleiders met je meedenkt, je/jullie adviseert of eventueel doorverwijst.
 
Wat kost het?
Hulp is gratis.
 
Wil je meer informatie?
De Maatschappelijk Werker die aan onze school verbonden is, is Fenny Pielage.
 
 

 
 
U kunt zelf, via de leerkracht of via de intern begeleider een gesprek aanvragen met de Maatschappelijk Werker, wanneer u vragen hebt of iets wilt bespreken.
 
Contactgegevens:
E-mail                   f.pielage@kwadraad.nl
Telefoon             06-40 595 591
                               088-900 4000 (algemeen)


School Maatschappelijk Werk (SMW), schooljaar 2017-2018
 
Even voorstellen…
 
Mijn naam is Fenny Pielage en  ben ik vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk als Schoolmaatschappelijk Werker verbonden aan OBS het Palet.
Op school heb ik regelmatig contact met de intern begeleiders en de leerkrachten.
 
U kunt mij benaderen met vragen over bijvoorbeeld relaties, opvoeding, echtscheiding, verwerking en rouw, schulden, of om de juiste weg naar instanties te vinden.

Het Schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor kleine vragen en twijfels. Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek bent, is dat al reden genoeg om even langs te komen. Geen enkele vraag is raar of vreemd!
 
Kwadraad Maatschappelijk Werk biedt een aantal trainingen, waaronder een Sociale Weerbaarheidstraining (SoWe) en een KIES-training voor kinderen in echtscheidingssituaties. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact met mij opnemen.
 
Het (School) Maatschappelijk Werk is een vorm van dienstverlening die door uw gemeente wordt verzorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 
U kunt bij de intern begeleiders of de leerkracht van uw kind aangeven dat u met mij in contact wilt komen. Ook kunt u zelf contact met mij opnemen.
 
Ik ben bereikbaar via:
Email                     f.pielage@kwadraad.nl
Telefoon             06-40 595 591
                               088-900 4000 (algemeen)


Tot ziens!