Als jeugdverpleegkundige en maatschappelijkwerker zijn wij verbonden aan deze school!
 

De jeugdverpleegkundige op school

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind, is:
•             Ilona Groen in’t Woud
•             Telefoonnummer: 088 – 201 0000
•             E-mail: i.groenintwoud@cjgrijnmond.nl


Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website
www.centrumvoorjeugdengezin.nl

 


Schoolmaatschappelijk werkster op school

Mijn naam is Samira Sabbar.
Als schoolmaatschappelijke werker (SMW) ondersteun ik de ouders bij vragen rondom het opgroeien en opvoeding.
Dit kunnen allerlei verschillende vragen zijn:
Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam?
Is er een verandering met grote impact in de thuissituatie?
Maak je je zorgen over pesten of gepest worden?
Kun je hulp gebruiken bij het opvoeden?

Het Schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor kleine vragen en twijfels. Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek bent, is dat al reden genoeg om even langs te komen. Geen enkele vraag is raar of vreemd!

Middels een intakegesprek gaan wij samen op zoek naar de mogelijkheden voor uw kind om zich weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken met mij of door trainingen of help ik u bij het vinden van de weg tussen de instanties. Tevens bieden wij ook trainingen aan voor kinderen, zoals sociale weerbaarheidstraining of Kind in Echtscheiding Situatie (KIES) groep. Ook heb ik kennis van het aanbod van groepen van andere organisatie, zodat we zorg op maat hebben. Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor ouders/kinderen zijn er geen kosten aan verbonden.
De gesprekken zijn ook vertrouwelijk.

Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW voor u of uw kind, dan kan dat op de dinsdag of vrijdag via s.sabbar@kwadraad.nl of bel mij op 06-38295293.