Medezeggenschapsraad (MR) op onze school | Basisschool Wandelbos

Hier klikken voor jaarverslag MR.

Hier klikken voor het jaarplan 2020-2021

Hier klikken voor de agenda van de MR 8 maart 2021

Hier klikken voor het verslag van de MR 18 januari 2021

Hier klikken voor de agenda van de MR 19 april 2021

Hier klikken voor het verslag  van de MR 19 april 2021

Hier  klikken voor het verslag van de MR 8 maart 2021


Hier klikken voor de agenda van de MR  7 juni 2021