Medezeggenschapsraad (MR) op onze school | Basisschool Wandelbos

Hier klikken voor jaarverslag MR.

Hier klikken voor het jaarplan 2020-2021

Hier klikken voor de agenda van de MR 8 maart 2021

Hier klikken voor het verslag van de MR 18 januari 2021

Hier klikken voor de agenda van de MR 19 april 2021

Hier klikken voor het verslag van 8 maart 2021