Leden OV

Onze oudervereniging bestaat uit een groep ouders, die samen met andere enthousiaste ouders en de teamleden allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van alle leerlingen op onze school.

 


Voorzitter: Marc ter Horst vz3ovpalet@gmail.com
Secretaris: Gerdi Looij,
Penningmeester: Mieke Snijders penningmeester3ov@gmail.comLeden OV van linksonder naar boven naar rechtsonder: Susanne, Saskia, Renate, Sanne, Chantal, Manon, Amber, Chantal
ov.ravensehoek@gmail.com
 Contactpersoon:
ovbonsenhoek@hotmail.com
Contactpersoon: Gerdi Looij

 

ING Rekeningnummer: NL17 INGB 0001 9136 21

t.n.v. Oudervereniging OBS Het Palet

o.v.v. Naam kind(eren), groep en locatie

Bijdrage schooljaar 2017/ 2018 is 25 euro per leerling (dit is exclusief de schoolreis/werkweek).