Luizenprotocol Obs Het Palet
 
Op elke basisschool komt wel eens hoofdluis voor. Wij als school proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door gebruik te maken van luizenzakken en voor of na elke vakantie een luizencontrole te houden.
Hierbij wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van neten en luizen. 
Mocht het toch voorkomen, dan kunt u hieronder lezen welke stappen wij nemen.
 
Zodra er tijdens de luizencontrole of op een andere manier hoofdluis wordt geconstateerd zal de leerkracht van uw kind contact met u opnemen om te vragen uw kind op te halen.
Er wordt van u verwacht dat u uw kind zult behandelen om de hoofdluis onder controle te krijgen.
In de klas zal een algemene brief  en een folder van de GGD mee gegeven worden, zodat ook andere ouders/verzorgers geattendeerd worden hierop. Zo kunnen we het probleem tegelijk aanpakken.

In de klas waar hoofdluis heerst zal na 2½ à 3 weken nogmaals een controle uitgevoerd worden.
 
De verantwoordelijkheid van ouders omvat de controle op en verwijderen van hoofdluis uit de haren van de kinderen. Als een kind inderdaad hoofdluis heeft, is het heel belangrijk dat ouders de school en de ouders van vriendjes waarschuwen om verdere verspreiding van hoofdluis te beperken.
Helaas gebeurt dit lang niet altijd, omdat veel ouders zich (ten onrechte) schamen dat hun kind hoofdluis heeft.
Als u kind hoofdluis heeft, kam dan gedurende twee weken dagelijks het haar met een netenkam.
Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel.
Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren. 

Voor meer informatie van de CJG kunt u hier klikken.