Protocollen en Afspraken | St. Caecilia
  


Lees
hier over ons gedragsprotocol.
Lees 
hier voor het overgangsprotocol kleuters-groep 3.
Lees
hier over ons Luizenprotocol.
Lees
hier over ons Medicatieprotocol.
Lees 
hier voor het dyslexie protocol Obs Het Palet
Lees
hier voor het protocolsocial media leerlingen