Scholen zijn verplicht om zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers.
Als er vragen of klachten zijn is de leerkracht de eerst aangewezen persoon om daarmee in gesprek te gaan over wat er speelt. 
Vanuit de wet Meldcode zijn er vertrouwenspersonen binnen de school aangesteld.
Iris Beentjes. E-mail: i.beentjes@primovpr.nl. Werkzaam op locatie Ravense Hoek
Marianne Jacquemijns. E-mail: m.jacquemijns@primovpr.nl. Werkzaam op locatie Den Bonsen Hoek
 

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen daar  terecht met vragen en klachten. (pesten, mishandeling, huiselijk geweld, intimidatie enz).

Er is binnen het bestuur van Primovpr een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon aangesteld. U kunt hem op onderstaand adres of telefoonnummer bereiken.
Jeroen Meijboom
Gecertificeerd extern vertrouwenspersoon
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
Tel: 010 – 407 15 99